Tin chuyên nghành

Xi măng Nghi Sơn sử dụng thiết bị báo hiệu VIJA Light

Sử dụng sản phẩm báo hiệu nước ngoài, thời gian bảo hành sản phẩm cũng như nhập khẩu ít nhất là 30 ngày.

Để đáp ứng yêu cầu thay thế, bảo hành nhanh sản phẩm báo hiệu đã lắp đặt trên tuyến, sau khi xem xét, thử nghiệm, lãnh đạo người Nhật của công ty xi măng Nghi Sơn đã quyết định dùng sản phẩm VIJA Light model: 358 để dự phòng thay thế.

Sản phẩm VIJA Light sản xuất trong nước nên rất thuận tiện trong việc bảo hành và cung cấp mới, thời gian bảo hành sản phẩm thông thường chỉ 1 đến 2 ngày và tối đa không quá 7 ngày.

Nguồn tin: Mr. Huân tel: 091 305 6306.