Hiển thị tất cả 20 kết quả

BỘ LỌC

Báo hiệu hàng hải cho Hệ thống điện gió ngoài khơi

Đèn báo hiệu giám sát từ xa VIJA-370COM (3 ÷ 4 hải lý)

Đèn báo hiệu tích hợp AIS VIJA-540AIS

Đèn báo hiệu 10 hải lý VIJA-540T

Đèn báo hiệu VIJA-110

Biển đèn điện tử báo tĩnh không khoang thông thuyền cầu VIJA-C150

Đèn báo hiệu tích hợp giám sát VIJA-218COM

Đèn tín hiệu hành trình

Đèn báo hiệu VIJA-218

Hướng dẫn lắp Báo hiệu khoang thông thuyền

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu ĐTNĐ Việt Nam QCVN 39:2020/BGTVT

Đèn hành trình tàu thủy

Đèn báo hiệu VIJA-412 (5 hải lý)

Quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển – Colregs 72

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải Việt Nam QCVN 20:2010/BGTVT

Đèn báo hiệu VIJA-370 (3 ÷ 4 hải lý)

Chứng chỉ IALA

Đèn cảnh báo cường độ trung bình VIJA-540

Nghị định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không (Sử dụng Cảnh báo hàng không – Nghị định 32/2016)

Đèn cảnh báo cường độ thấp VIJA-218