Thiết bị báo hiệu được sinh ra với mục đích hướng dẫn, cảnh báo, bảo đảm an toàn cho các phương tiện khi tham gia giao thông. Do vậy chất lượng, độ tin cậy của thiết bị báo hiệu luôn là tiêu chí quan trọng nhất.

Công ty TNHH ứng dụng công nghệ Việt Nhật áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong quá trình sản xuất thiết bị báo hiệu VIJALight.

Thiết bị được thử nghiệm tạiTrung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 – Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng và đạt các chỉ tiêu:

  • Khả năng chống nước xâm nhập ở cấp bảo vệ IP X8 (Ngâm sau dưới nước 1,5m trong 3h), khả năng chống bụi xâm nhập
  • Khả năng làm việc ở nhiệt độ +80o C trong 3h và khả năng làm việc ở nhiệt độ -40o C trong 3h.