Chính sách bảo hành là dịch vụ sau bán hàng của hãng sản xuất, thể hiện trách nhiệm của hãng đối với sản phẩm do hãng chế tạo.

Để bảo đảm quyền lợi của khách hàng và uy tín của hãng sản xuất, đề nghị Quý khách hàng đọc kỹ nội dung của chính sách bảo hành của hãng để cùng nhau hợp tác được thuận lợi và hiệu quả.

Sản phẩm báo hiệu của VIJA Light được bảo hành miễn phí 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị.

Theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể ký kết dịch vụ bảo hành sản phẩm đến 5 năm.