Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu Đường thuỷ nội địa Việt Nam QCVN 39-2011-BGTVT

Ngày 30/12/2011 Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ra Thông tư Số: 73/2011/TT-BGTVT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu Đường thuỷ nội địa Việt Nam” QCVN 39: 2011/BGTVT với mục đích quy định các loại báo hiệu được lắp đặt trên các tuyến đư...

XEM CHI TIẾT