Đèn báo hiệu VIJA-218

VIJALight Model: VIJA-218

Đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa QCVN 39:2011/BGTVT

Sản xuất tại Việt Nam

Tư vấn sản phẩm: Tel: 091 247 6789 – Email:vijalight@gmail.com