Biển đèn điện tử báo tĩnh không khoang thông thuyền cầu VIJA-B150

VIJALight Model: VIJA-B150

Đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa QCVN 39:2020/BGTVT

Sản xuất tại Việt Nam

Tư vấn sản phẩm: Tel: 091 247 6789 Email:vijalight@gmail.com