Tiêu chuẩn chất lượng

THIẾT BỊ BÁO HIỆU VIJALIGHT ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHUẨN:

– Quy tắc báo hiệu đường thuỷ nội địa Việt Nam 22TCN-269-2000: Đèn báo hiệu VIJALight Thoả mãn màu tín hiệu, tầm nhìn hiệu lực và chế độ chớp theo quy tắc 22TCN-269-2000. – Hiệp hội hàng hải quốc tế IALA: VIJA Technologies Co., Ltd. là thành  viên công nghiệp của hiệp hội hàng hải quốc tế IALA. – Tiêu chuẩn châu âu EN 60945:2002 về giới hạn nhiễu bức xạ, khả năng miễn nhiễm đối với phóng tĩnh điện và khả năng miễn nhiễm đối với bức xạ vô tuyến. – Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 số: QA/VN/9001/0117 được cấp bởi QA TECHNIC ngày 08/6/2018. – Tiêu chuẩn IEC60598-1 và IEC60529 về khả năng chống nước xâm nhập đạt chuẩn IP68 và dải nhiệt độ làm việc từ: -400C lên đến +800C.