Sản phẩm VIJALight sản xuất theo Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008

Thiết bị báo hiệu được sinh ra với mục đích hướng dẫn, cảnh báo, bảo đảm an toàn cho các phương tiện khi tham gia giao thông. Do vậy chất lượng, độ tin cậy của thiết bị báo hiệu luôn là tiêu chí quan trọng nhất.

Từ tháng 1 năm 2010, quy trình sản xuất các sản phẩm báo hiệu VIJALight được tiến hành theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008 do vậy chất lượng sản phẩm được bảo đảm, được khách hàng trong nước và quốc tế tin cậy và đánh giá cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.